brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
› Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Y Sgwâr

Amser prin, ond digon hir i ddylanwadu
Bron yn ddim, ond yn rhoi i gyd yr hyn a allai

Talu'n ddrud, roedd y cyfan yn ei waed
Gorau'r byd, cario'i faich yn enw ei wlad

Cam wrth gam, dringo'n uwch fesul brwydr
Matchstick Man, bellach goruwch unrhyw gysur

Yn y sgwâr, mae byd yn galed
Yn y sgwâr, rhwng cnawd a menyg
Yn y sgwâr, mae dyn a'i dynged
Dewraf dyn, dyrnau dur.

Canfas wag, atgofion oes y mab o Ferthyr
'Sneb yn saff, gwendid bach a gollodd frwydr
Yn y gwres, dyn a'i ddewis, dyn a'i falchder
Run di'r wers, byw yw'r hanes dros holl amser

Yn y sgwâr, mae byd yn galed
Yn y sgwâr, rhwng cnawd a menyg
Yn y sgwâr, mae dyn a'i dynged
Dewraf dyn, dyrnau dur.
Dewraf dyn, dyrnau dur.

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]