brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
› Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Stepping Stones

Stepping on a stepping stone and reach some middle ground
and quiet strides took me from the demons that i found
Standing on a stepping stone and play the waiting game
Face to face, one horse race, your excuses sound the same

Descend your spiral staircase
Forsake our hard earned friendship
Trace my bourbon footprints
Through the door, along the shore

A fleeting glimpse of springtime
Forged in autumn twilight
Don’t trace my bourbon footprints
Through the door, along the shore

So I leave this town behind me
Trading stepping stones
For valleys green and welcome warm
Hand me downs and homes

I've taken all the stepping stones and faced the falls to climb
and perfect paces as we part are wounds that heals in time

... stepping all those stepping stones ...

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]