brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
› Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Tlws

Tlws ’di’r wên
Sy’n fy neffro i yn y bore, bore bach
Sy’n cadw ’myd i’n llon pan fydda i ar ras
Dalia’n dynn tan fydd hi’n ddiwedd dydd, ddiwedd dydd

Tlws ’di’r wlad
Lle mae’r haul yn lliwio’r tir ar ddiwrnod braf
Yn y gaeaf llwm, pan mai atgof ydi’r haf
Todda’r iâ a gad i mi weld yn glir
Gweld yn glir

O mor dlws yw’r haul ar y gorwel
O mor dlws oedd gweld cwch yn y cei
O mor dlws yw’r blodau ger y ffenest
O mor dlws yw’r byd heb ei fai

Tlws ’di’r sêr
Tlws ’di sŵn y tylluanod ganol nos
Plu yr eira’n dawel ddisgyn ar y rhos
Dalia’n dynn tan fydd hi’n doriad gwawr, yn doriad gwawr

O mor dlws yw’r haul ar y gorwel
O mor dlws oedd gweld cwch yn y cei
O mor dlws yw’r blodau ger y ffenest
O mor dlws yw’r byd heb ei fai

Mae un wên fach dlos
Fel agor y drws ar stafell llawn arian ac aur
Mae un wên fach dlos fel bod ym mharadwys
Pam na cha’ i fod yma am oes?

Tlws, Tlws, Tlws, Tlws, Tlws
Tlws, Tlws, Tlws, Tlws, Tlws...

Tlws ’di’r wlad
Lle mae’r haul yn lliwio’r tir ar ddiwrnod braf
Yn y gaeaf llwm pan mai atgof pell ’di’r haf
Todda’r iâ a gad i mi weld yn glir
Gweld yn glir

Tlws ’di’r wên
Sy’n fy neffro i yn y bore, bore bach
Sy’n cadw ’myd i’n llon pan fydda i ar ras
Dalia’n dynn tan fydd hi’n ddiwedd dydd, ddiwedd dydd.

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]