brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
› Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Weithiau

Weithiau mae’n rhaid gadael
I gyrraedd rhywle gwell
Weithiau mae’n anodd mentro
Weithiau mae’r siwrne’n bell

Weithiau mae’r modfeddi
Fel milltiroedd maith
Weithiau mae’n anodd gwybod
Beth yw pen y daith

Weithiau mae angen cwmpawd
I fynd o’r nos i’r dydd
A chofia mai’r cwmpawd hwnnw
Falle yw dy ffydd

Ac mae llwybr o dy ddrws
Yn arwain at weddill y byd.[Geiriau: Mererid Hopwood / Brigyn]

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]