brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
› Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Llipryn

Cerddai ar hyd y gorwelion cudd
heb gwmni, yn unig ar ben ei hun
Creadur â’i ben yn y cwmwl du
Yn y glaw, ar goll, ac yn gwbl fud
Ar goll yn meddwl am ddim byd
Am ddim byd, am ddim byd, am ddim byd

Digyfeiriad yw ei lwybrau cul
Anobeithiol yw ei feddylfryd chwil
Dal i chwilio am ei lonyddwch llwyr
Athrylith, neu gwallgofddyn?
Pwy a wyr? Pwy sydd yn gwybod? Pwy a wyr?
Pwy a wyr? Pwy a wyr? Pwy a wyr?

Does neb yn sylwi
Does neb yn poeni
Am grwydryn sydd ar ben ei hun
Ar ben ei hun, ben ei hun, ar ben ei hun.

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]