brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
› Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Gwyn dy fyd

Ti yw’r seren uwch fy mhen
Sy’n ddisglair yn y nos
Petawn i’n cael dy ddal yn dynn
Fel angor yn y môr, yn y môr... fel angor yn y môr

Ti yw fy nghysgod rhag y glaw
Pan ddaw’r dilyw mawr
Ffyddlon fel y machlud
Ac yna pan ddaw’r wawr
Pan ddaw’r wawr...
Yna ar doriad gwawr

Ti yw yr un
Ti yw fy nhrysor
Dy gwmni sy’n gysur i mi
Ti yw fy ffrind
Ble wyt ti am fynd?
Mae’r drws yn agored i chdi…

Gwyn, gwyn dy fyd
Dy draed yn rhydd
Pam cuddio tra dwi’n gwylio?
Gwyn, gwyn dy fyd
Ti’n newid bob dydd
Cannwyll fy llygaid i

Fe gei di bopeth sgen i i’w roi
’Na i ddim dy ddal di’n ôl
Dwi’n gwylio pob un peth ti’n wneud
O fore gwyn tan nos
Gydol f’oes...
O fore gwyn tan nos

Mae gweld dy wên yn codi ’nghalon
Ac mi gadwa i’r darnau i gyd
Yn gasgliad o atgofion
O’r rhyfeddod ddaeth i’m byd
A ddaeth i’m byd...
Trysor penna’r byd

Ti yw yr un
Ti yw fy nhrysor
Dy gwmni sy’n gysur i mi
Ti yw fy ffrind
Ble wyt ti am fynd?
Mae’r drws yn agored i chdi…

Gwyn, gwyn dy fyd
Dy draed yn rhydd
Pam cuddio tra dwi’n gwylio?
Gwyn, gwyn dy fyd
Ti’n newid bob dydd
Cannwyll fy llygaid i.

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]