brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
› Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Isel

Fûm i rioed mor isel, isel
Yn cuddio o'r haul nes iddi nosi ar lethrau'r llechan las

Fûm i rioed mor dawel, dawel
Yn disgwyl am y teimlad i lenwi'r tyllau llwm a holltwyd yn ddwfn

Ac roedd na rywbeth bach, o hyd ar goll
Rywbeth bach, o hyd ar goll

Pan ti'n dyner, pan ti'n dyner
Ti yn dyner fel gwlith
Ac yn dyner fel yr awel
Yn dyner a thawel

Fûm i rioed yn chwilio, chwilio
Ond balch o ni i'th ffindio yn llechu dan y ddeilen werdd

Fûm i rioed yn morio, morio
Ar goll heb neb na gwynt i gydio yn fy mhadell ffrio

Ac roedd na rywbeth bach o hyd ar goll
Rywbeth bach, o hyd ar goll

Pan ti'n dyner, pan ti'n dyner
Ti yn dyner fel gwlith
Ac yn dyner fel yr awel
Yn dyner a thawel.

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]