brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
› Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Fan hyn (Aquí)

Dwi’m isio colli fy ngwreiddiau, gadael cynefin, fy nghartref a’m gwlad,
dwi ddim isio gadael y tiroedd a’r bobl, neidio i’r cyfrwy heb ystyried i ble’r af,
dwi ddim isio bod fel y gwynt yn mynd trwy fywyd i rywle fel rhywun o’i go,
heb enaid, heb famwlad, heb dir – mae cariad yma’n aros, fan hyn, yn fy mro.

Dwi am aros fan hyn, yn wir, lle dwi’n teimlo bod fy haul yma i fod,
lle mae’r nentydd yn canu, ie i mi, a marw lle ganwyd fi.

Dwi isio bod fel y teros, bob tymor, yn mynd a dod yn eu hôl yn eu tro,
dod yn ôl at y nyth, fy amddiffyn hyd byth, ym mrigau bach caled coirón,
dwi isio bod fel eira mynyddoedd yr Andes mor wyn a glân,
dwi isio aros fan hyn, gan blannu penillion, mor ddwfn – blodeuo mae ’nghân!

Dwi am aros fan hyn, yn wir, lle dwi’n teimlo bod fy haul yma i fod
lle mae’r nentydd yn canu, ie i mi, a marw lle ganwyd fi.

No quiero ser como aquél que se va sin raíces hacia otro lugar,
sin extrañar el paisaje y la gente, ensillar y salir sin volverse a mirar,
no quiero ser como el viento que va por el mundo sin una razón,
no tiene alma, no tiene terruño, no hay paisaje suyo, no tiene un amor...

Yo me quiero quedar aquí, donde siento que es mío el sol,
donde cantan los ríos para mí, y morirme donde nací!

Quiero ser como los teros que van y que vuelven en cada estación,
vuelven al nido buscando el abrigo sencillo del duro coirón,
quiero ser como la nieve pariendo arroyitos en el Situación,
quiero quedarme en mi tierra sembrando mis versos, igual que con ésta canción!

Yo me quiero quedar aquí, donde siento que es mío el sol,
donde cantan los ríos para mí, y morirme donde nací![Geiriau: Alejandro Jones / Ynyr Gruffudd Roberts]

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]