brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
› Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Disgyn wrth dy draed

Yr unig beth o’n i eisiau oedd bywyd syml braf
Ond yr hyn, sgenai ddim, ’di’r ewyllys i fod yn dda
Yr unig beth o werth oedd genai, fe wnes i luchio fo’i gyd yn ôl
Be dwi’n neud, be dwi’n ddeud? Fi di’r unig un ffôl

A dyma fi yn disgyn wrth dy draed, yn erfyn arnat ti fadda i mi
A dyma fi yn disgyn wrth dy draed, rho un cynnig arall i mi
Ie, ie, dwi’n difaru
Ie, ie, ac mae’n ddrwg gennyf fi

Yn credu fod fy nghamau’n rhai pendant, y ffordd yn hir a syth
Ond dyw’r gwir, ddim yn glir, sgwni os fydd o byth
Mor ddall ac yn fyddar i’m myd, yn gloff ac yn neb hebdda ti
Lle dwi’n troi, lle dwi’n ffoi, pan mae pethau yn mynd o chwith

A dyma fi yn disgyn wrth dy draed, yn erfyn arnat ti fadda i mi
A dyma fi yn disgyn wrth dy draed, rho un cynnig arall i mi
Ie, ie, dwi’n difaru
Ie, ie, ac mae’n ddrwg gennyf fi

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]