brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
› Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Wedi'r cyfan

Yng ngolau tanllyd traffordd flin
Dros swn y modur fe adroddaist ti

Nid un gosgeiddig fydda d' fwriad byth
Ond falle wnai i'r tro, tro hyn, drwy rhyfedd wyrth

Yn fwy a mwy, hyd filltir sydyn
Law yn llaw fe dyfa'n wenwyn
Wedi'r cyfan nes ti rioed ofyn ...

Ble'r wyt ti?

I ble'r ei di gan milltir yr awr?
Yn is ac is i'r llawr, un ras wyllt i'r clawdd

Yn fwy a mwy, hyd filltir sydyn
Law yn llaw fe dyfa'n wenwyn
Wedi'r cyfan nes ti rioed ofyn ...

Ble'r wyt ti?

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]