brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
› Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Seren

Ma siwr ti'm isio hyn,
rhyw gwyno ar gân o lais hogyn,
ti'm am glywed, ond wedyn,
mae nagrau i'n llenwi llyn.

Oedd hi'n anodd iawn heno,
yn y nos efo neb i wrando,
a dod draw oedd rhaid am dro,
dod atat i'r stryd eto.

Dwi'n cofio'r adeg pan oedd na wegian
yn dy goesau yn eiliad y gusan,
cofio chdi'n fy neud i'n wan, a chofio'r
byd ar agor, a'r byw darogan...

A heno dwi ym mhen y daith
a dwisio gwbod oes gobaith
y doi di'n ôl, dim ond un waith.

Edrych, os wyt ti adra,
yn wyneb y ffenest a gwena,
ar wiriondeb jysd gwranda,
dwi'n ysu deud un nos da.[Geiriau: Rhys Iorwerth]

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]