brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
› Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Paid â mynd i’r nos heb ofyn pam;
ysa, yn dy henaint, am droi’n gas
wrth y drefn a fyn ddifodi’r fflam.

Doethion yn eu noethni’n mentro’r cam
i lawr i bwll heb olau ar y ffas,
ân’ nhw ddim yn llwch heb ofyn pam.

Dynion da’n eu dagrau’n cofio cam
alw dawns y don mewn cilfach las,
ân’ nhw ddim i’r dwfn heb ofyn pam.

Dynion gwyllt a gipiai, o roi llam,
hynt yr haul ar gân, cyn colli blas,
ân’ nhw ddim yn bridd heb ofyn pam.

Gwyr y beddau’n llon er gweld, yn gam,
wreichion gwib ffwrneisi’r sêr ar ras,
ân’ nhw ddim i’r gwag heb ofyn pam.

Tithau ‘nhad yng ngwagle’r Pelican,
rhega fi a’th ddagrau llym, di-ras.
Paid â mynd i’r nos heb ofyn pam
wrth y drefn a fyn ddifodi’r fflam.[Geiriau: Dylan Thomas - Trosiad: T. James Jones]

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]