brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
› Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Darn o'r un brethyn

O'r funud gyntaf, nath ein llygadau ni gwrdd
Un eiliad sydyn, ac yna wedyn, es ti i ffwrdd

Fel saeth drwy'r galon
O'r funud honno gwn
Mae'r saeth 'di treiddio'n ddwfn

Mae na rywbeth yn deutha fi, fysa ni'n dda efo'n gilydd
Mae na rywbeth yn deutha fi, fysa ni'n dda efo'n gilydd
Chdi a fi... chdi a fi... chdi a fi.

O hyd yn gytun, fel darn o'r un brethyn - dyna ni.
A'r diwrnodau gorau, yw pan dwi'n treulio fy oriau, yn dy gwmni di.

Fel saeth drwy'r galon
O'r funud honno gwn
Mae'r saeth 'di treiddio'n ddwfn

Mae na rywbeth yn deutha fi, fysa ni'n dda efo'n gilydd
Mae na rywbeth yn deutha fi, fysa ni'n dda efo'n gilydd
Chdi a fi... chdi a fi... chdi a fi.

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]