brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
› Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Byd brau

Dwi'n trio gwneud fy ngorau
A dyma'r gorau dwi'n gallu'i wneud
Dwi'n trio dal y pwysa
Ond y pwysa sy'n dal i ddeud

Fod hi'n amser i ymlacio
Ond 'dyw ymlacio ddim yn hawdd
Pan mae'r byd yn gofyn gymaint
Gofyn gymaint fesul awr

Dwi'n trio hel fy arian
Ond mae'r arian dw i'n hel
Yn cael i gymryd oddi wrtha i
I ariannu y rhyfel

Ond pa ateb ydi rhyfel
Mewn byd sydd mor frau?
Er mor agos yw y gorwel
Mae'r llinell o hyd yn pellhau...

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]