brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
› Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Jericho

Ti'n gwrando yn astud, ac yn dysgu bob dydd
Ti'n chwilio am ffordd i adael nhw'n rhydd
Ti'n gaeth fel carcharor, ond tu allan i'r wal
Ond mae'r tân yn dy galon mor gadarn ei sail

Mae'r utgyrn yn canu
Mae'r lleisiau yn gweiddi
Mae'r ddaear yn crynu
Ond dy draed yn gadarn yn eu lle

Ac mae'r waliau'n dod lawr, mae'r waliau'n dod lawr

Ti'n arwain dros ddwr, dros dir, does dim ffin
Ti'n barod i fyw dy freuddwyd dy hun
Ti'n camu 2, 1, 2, 3, i dy ddinas di
Brau fydd unrhyw fur sy'n cuddio'r gwir

Mae'r utgyrn yn canu
Mae'r lleisiau yn gweiddi
Mae'r ddaear yn crynu
Ond dy draed yn gadarn yn eu lle

Ac mae'r waliau'n dod lawr
Ac mae'r waliau'n dod lawr.

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]