brigyn.com
 
Bywgraffiad

BRIGYN yw'r brodyr Ynyr ac Eurig Roberts o ardal Eryri, Gogledd Cymru.

Ers rhyddhau eu albwm cyntaf yn 2004, mae eu cerddoriaeth melodig wedi cael ei chwarae yn gyson ar donfeddi radio a theledu yma yng Nghymru a thros y byd.

Mae eu swn yn gymysgedd o gerddoriaeth werin fodern, curiadau electronig, a defnydd helaeth o samplau cerddorfaol. Mae rhai o ddylanwadau cerddorol y brodyr yn amrywio o swn electronig Bjork, i swn gwerinol Simon & Garfunkel, i gyfansoddwyr clasurol y 20 ganrif.

Mae'r cyfuniad unigryw hwn o ddylanwadau cerddorol wedi caniatau i Brigyn rannu llwyfan gydag artistiaid yn amrywio o'r tenor byd-enwog Jose Carreras i The Incredible String Band. Maent wedi perfformio ym mhrif wyliau gwerinol yma yng Nghymru, yn cynnwys Gŵyl y Dyn Gwyrdd, Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, Gŵyl y Cenhedloedd Bychain, Sesiwn Fawr Dolgellau, ac hefyd wedi perfformio yng ngŵyl Celtic Connections, Yr Alban.

Yn dilyn llwyddiant yr albym gyntaf yn 2004, lawnsiodd Brigyn eu hail albym 'Brigyn2' o du mewn i goeden yn ystod mis Hydref 2005. Dilynodd teithiau llwyddiannus i San Francisco ym mis Tachwedd 2005, ac i Iwerddon yn Ebrill 2006.

Rhyddhawyd casgliad o ganeuon prin Brigyn ar feinyl 7" nifer cyfyngedig ac ar iTunes yn unig yn ystod diwedd 2006, a rhyddhawyd albym gysyniadol unigryw ('Ailgylchu') ym mis Awst 2007.

Yn ystod diwedd 2007, aeth Brigyn ar daith i 10 lleoliad o amgylch Cymru, gan gynnwys ymddangosiad yng Ngŵyl Sŵn, Caerdydd.

Rhyddhawyd eu trydydd albym llawn ('Brigyn3') yn ystod Mai 2008, a cychwynodd y daith o hyrwyddo'r albym efo sesiwn fyw arbennig yn 'The Hub', Llundain ar gyfer rhaglen Tom Robinson ar BBC 6 Music.

Wedi taith hir drwy weddill y flwyddyn, yn cynnwys y gwahoddiad i ddychwelyd i chwarae o flaen miloedd yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd, cafodd Brigyn yr hawl ecsglwsif gan Leonard Cohen a'i gyhoeddwyr i ryddhau eu fersiwn Gymraeg arbennig o'r gân fyd-enwog 'Hallelujah'. Rhyddhawyd y sengl 'Haleliwia' ym mis Tachwedd 2008.

Cyd-weithiodd Brigyn gyda T. James Jones ac Alun 'Sbardun' Huws eto ar gyfer eu sengl Nadoligaidd 'Yr Arth a'r Lloer' a ryddhawyd ddiwedd 2009. Rhoddwyd copi CD o'r sengl i ffwrdd am ddim efo pob archeb o wefan Brigyn yn ystod Rhagfyr '09.

Yn dilyn taith i Batagonia yn ystod misoedd cyntaf 2010, lawnsiodd Brigyn eu cynnyrch Saesneg cyntaf yn ystod y flwyddyn hon. Rhyddhawyd y sengl 'One Way Streets' ar Fawrth y 1af, ac yna'r sengl 'ddwbl ochr-A' ('Home / I Need All The Friends I Can Get') ym mis Rhagfyr.

Enillodd Brigyn y wobr am y gân orau yn yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Dingle, Iwerddon yn 2011, yn dilyn llwyddiant Ynyr yng nghystadleuaeth 'Cân i Gymru' y flwyddyn honno.

Degawd yn union ar ôl cyhoeddi eu albym cyntaf, cafodd albym Gymraeg hir-ddisgwyliedig ‘Brigyn4’ ei ryddhau ym mis Tachwedd 2014.

Prin flwyddyn wedi rhyddhau 'Brigyn 4', rhyddhawyd casgliad arall newydd sbon o ganeuon o dan y teitl 'Dulog'. Roedd yr albym fer hon yn cyflawni blwyddyn arbennig o ddathlu 150 mlynedd ers sefydlu y Wladfa Gymreig.

I ddathlu 15 mlynedd ers sefydlu Brigyn, bydd eu seithfed albym 'LLOER' yn cael ei ryddhau yn ystod mis Tachwedd 2019. Mae’n gasgliad o ganeuon newydd, ynghyd â thraciau sy’n deillio o berfformiadau a sesiynau byw arbennig, sy’n crynhoi rhan ychwanegol o hanes Brigyn dros y ddegawd a hanner diwethaf. Ymysg y traciau gaeafol, hiraethus, twymgalon, mae cyfoeth o gyfranwyr - yn cynnwys Bryn Terfel, Linda Griffiths (Plethyn), Meinir Gwilym a Gareth Bonello. (The Gentle Good).

   
 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]