brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
› Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Kings, Queens, Jacks

Rho gynnig ar fod yn lloerig am un noson yn unig
Cad dy law dros y rhaw a dy galon yn ddwfn yn dy ddwrn

Rho dy arfau i lawr a rho siawns i ffawd gymryd ei le
Mond drwy fentro y cei fyw i'r eithaf, datgelu dy ofnau i gyd

Un i hollti, llall i ddewis
ac un i golli, un i ennill

Kings, Queens, Jacks allai mond dyfalu
Kings, Queens, Jacks yr unig beth sy'n talu

Cardyn arall o'r pac, amau'n newid am eiliad o feddwl clir
Yn y gem mae y gwir, yn dy law mae dy ffydd, dy dynged, dy fyd

Un i hollti, llall i ddewis
ac un i golli, un i ennill

Kings, Queens, Jacks allai mond dyfalu
Kings, Queens, Jacks yr unig beth sy'n talu.

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]