brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
› Ffenest

 
Ffenest

Drwy dy ffenest, ti’n gweld dy fyd
yn troi a throi ar ras o hyd
rhyfeddodau i’w gweld bob dydd

Drwy dy ffenest, ti’n gweld y tir
a newid oes i’w weld yn glir
a lliwiau’n newid ar bob mur

Dy adlewyrchiad sydd yng ngwydr y ffenest
a rhwng y ffrâm cei di ateb gonest
ti ’di gweld y cyfan oll
dyddiau caled, dyddiau gwell

Gei di noddfa ger dy ffenest
Rhywle braf i gadw’n gynnes
Lle i weld a hel atgofion
Lle i fod yn fyw a bodlon
Yma aeth degawdau heibio
Yma bydda i yn cofio
Dyma le i godi ’nghalon
bob blwyddyn gron
bob blwyddyn gron

Ar y ffenest mae dafnau glaw
yn cuddio’r dagrau pan ddaw
hiraeth am ffrindiau oes

A disglair yw golau’r haul
sy’n codi gwên, ysgafnu’r baich
gam wrth gam fe awn ar daith

Dy adlewyrchiad sydd yng ngwydr y ffenest
a rhwng y ffrâm cei di ateb gonest
ti ’di gweld y cyfan oll
dyddiau caled, dyddiau gwell

Gei di noddfa ger dy ffenest
Rhywle braf i gadw’n gynnes
Lle i weld a hel atgofion
Lle i fod yn fyw a bodlon
Yma aeth degawdau heibio
Yma bydda i yn cofio
Dyma le i godi ’nghalon
bob blwyddyn gron
bob blwyddyn gron

Ac edrych drwy’r ffenest wnest bob dydd
a gweld can mlynedd o newid byd
braf ’di byw drwy hyn i gyd
braf ’di byw bob dydd o hyd.

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]