brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
› Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Airmiles & Railroads

Dust, oil and tear drops converge on your chin
Drive-by deserters with blood on their skin
The film of the road left a lot to desire
Hours were minutes and minutes were miles

The day that we dragged out shall draw to a close
The air miles and railroads have tarnished my clothes

Carriages shudder, horizons draw near
Life on the mountain, a promise held dear
Rust in a river from rain on the mines
Empty wagons rest on hauling inclines

Dustbowl ambitions they fall by the way
As clear days surrender to February rains
Sundown on skylines as night steals the day
Milestones and mudflats, July in your veins

The day that we dragged out shall draw to a close
The air miles and railroads have tarnished my clothes
Air miles and rail roads see freedom begin
Those square miles and straight roads were fencing you in

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]