brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

› Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Ara deg

Gan bwyll, gan bwyll a cher ymlaen
Ymlaen, heb ddim ond ffydd
Hawdd clwyfo claf, haws dweud ffarwel
Ond awn ni ddim yn dawel

Carlamwn ninnau tua’r mynydd
I mewn i’r pedwar gwynt
Ac er mor hir yw pob ymaros
Daw eto haul ar fryn, fan hyn

Gan bwyll, gan bwyll a chwyd dy ben
Paid troi dy gefn ar ddim
Dim brys, dim chwys, dim poen heb gur
Pob bywyd sy’n llawn dolur

Carlamwn ninnau tua’r mynydd
I mewn i’r pedwar gwynt
Ac er mor hir yw pob ymaros
Daw eto haul ar fryn, fan hyn.

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]