brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

› Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Os na wnei di adael nawr

Dwed, dwed be sydd ar dy feddwl di
Dwed, dwed be sy’n dy rwystro di
Dwed, dwed, fe ddiflanith dy ofnau di
Dwed, dwed y geiriau sy’n mynd i wneud chdi’n rhydd

Tyrd, tyrd ar flaena ein traed fe droediwn
Tyrd, tyrd yn dawel bach fe guddiwn
Tyrd, tyrd gafael yn fy llaw i a
Tyrd, tyrd fe redwn ni o’ma

Ti’n gwybod be fydd dy hanes di os na wnei di adael nawr
’Run sefyllfa yn troi’n hunllef, os na wnei di adael nawr

Clyw, clyw mae rhyddid yn galw
Clyw, clyw mae pob man yn ddistaw
Clyw, clyw dy gyfle am fywyd gwell
Clyw, clyw rhywle sy’n ddigon pell

Ti’n gwybod be fydd dy hanes di os na wnei di adael nawr
’Run sefyllfa yn troi’n hunllef, os na wnei di adael nawr.

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]