brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
› Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Deffro

Ti’n cofio deffro
Cyn i’r ceiliog ganu ei gân?
Ein calonnau ar dân
A dilyn llwybrau
A’r mieri yn cripio ein croen
A’r gwynt yn ein dwrn

Ti a fi yn erbyn y byd...
Ti a fi â’n traed yn rhydd...

Ti’n cofio cuddio
A rhedeg - mae’n amser ffoi
Cyn i’r llanw’n cloi
Draw o’r pryderon am olau
Melys, moes, mwy...
Digon i’w osgoi

Ti a fi yn erbyn y byd...
Ti a fi â’n traed yn rhydd...

’Run addewid ges di
Yr un geiriau glywes i
Bydd yr ardd yn llawn o rosod
Fe gawn weld yn glir
Does dim bai arnom ni -
Er bydd ein henwau’n bridd
Fe gawn ddeffro fel un
Byw mewn delfryd bob dydd
Yn ein byd newydd ni

Ti a fi yn erbyn y byd...
Ti a fi â’n traed yn rhydd...

Ti’n cofio rhuthro
Llithro a syrthio i’r llawr
Ond fe godwn yn dal
A thra bod angerdd
A ffydd a chariad yn gryf
Fyddwn ni byth ar chwâl.

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]