brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
› Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Hwyl fawr, ffarwel

Blas, roedd hi wedi cael blas ar rywbeth gwell
Gweld, dwi’n gweld hi yn symud i rywle pell

’Run diferyn ar ôl yn y botel
Lle ’raeth y wefr o fod mor uchel?
Mor anodd yw gollwng gafael
Ond dianc wna i, a hynny’n dawel

Hwyl fawr, ffarwel.

Byth di gorfod cymryd cam mor fawr
Ond roedd ewyllys fy nrhaed mor ddu
A'r esgid fach yn gwasgu
Mewn lle nas gwyddost ti
Mewn lle nas gwyddost ti

Hwyl fawr, ffarwel
Hwyl fawr, ffarwel.

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]