brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

› Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Buta efo'r Maffia

Fel ôl hen falwen
dwi'n crafu fy marc ar bob un mur
ar grwydr heno
ac arian sy'n llosgi'n fy mhoced i

Mi dara i fargen
Fel milgi'n carlamu ar ôl sgwarnog ffug
Pob peth o'm mhlaid i
bydd y syched yn fy nhroi fi atat ti

Ffrind am ffrind, Ffafr am ffafr,
Mae dy air yn werth aur i mi,

Mae'r glaw yn arwain
i guddfan gul ar gornel stryd
clyw'r geiriau teg yn dy swyno
i lithro yn ôl i'r hen ffordd gudd

Cadw dy ffrindiau yn agos,
dy elynion yn nes.
Dy addewidion yn wir,
Dy gynigion yn driw
Dy gamau yn fras
Dy gamau yn fras, fras, fras

A dwi'n teimlo'n lwcus.
Dwi'n buta efo'r maffia
Dwi'n teimlo'n lwcus
Dwi'm yn gw'bod be dwi'n da yn fan'ma?
Buta efo'r Maffia

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]