brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
› Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Llwybrau

Dwi ’di treulio fy amser yn crwydro y wlad
Gwario pob ceiniog i gyd
Teimlo fy mod i yn galw a galw
Ond neb yma i ateb fy nghri

Dwi ’di llusgo ’nhraed drwy y llwch yn Nhreorki
Gadael Tir Halen ers tro
Chwilio am le tecach na Tecka i orffwys
Cyrraedd Cwm Hyfryd a’r fro

Dwi ’di teithio hyd f’oes ar un llwybr hir
sydd yn arwain atat ti
rŵan dwi yma, mi arhosa i, tan bora
a gafael ynot ti

Fues i’n chwilio am rywun dros diroedd maith
Llusgo fy nhraed lawer gwaith
pedwar can milltir nes y ca’ i dy deimlo di’n agos
rŵan dwi’n gwybod ble yr a’ i

Dwi ’di teithio hyd f’oes ar un llwybr hir
sydd yn arwain atat ti
rŵan dwi yma, mi arhosa i, tan bora
a gafael ynot ti.

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]