brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

› Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Yr Arth a'r Lloer

Pan â'r haul dros ben y bryn
Ca' dy lygaid bach yn dynn.
Cei swatio'n esmwyth yn dy grud,
A boed dy fyd yn wyn.

Si hei lwli lwli lw
Si hei lwli lw.

Pan ddaw'r nos dros ben y bryn
Bydd y lloer yn codi'n syn
A'i lygaid llawn yn gwylio'r Arth
Yn hofran parth â'r glyn.

Si hei lwli...

Pan ddaw'r fawr i lawr y glyn,
Cheith hi'm mentro mewn fan hyn
I d'wyllu lloer dy wyneb tlws.
Mae bollt y drws yn dynn.

Si hei lwli...

Pan ddaw'r wawr â'i fory gwyn
Agor di dy lygaid syn.
Diflanna'r Arth a'r lloer o'r nen.
Bydd haul uwchben y bryn.

Si hei lwli...[Geiriau: T. James Jones]

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]