brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

› Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Dôl y Plu

Cau dy lygaid, dal fy llaw i’n dynn
Lleuad lawn, a gad i bopeth fynd
Ble’r ei di heno? Awn i bellter byd?
Mi ddaw dy gyfle, cydia, cysga’n glyd

Cyn i’r bore ddeffro
mae breuddwyd i’w breuddwydio
cyfle i grwydro dros y tir
Dilyn seren wib yn gynnes dan dy gwrlid
cysga di ymhlith y plu

Mae’r sêr yn swil, yn chwarae cuddio
Awyr fawr, a fory’n addo
Anturiaethau difyr rif y gwlith
Mae’r sêr i gyd yn llawn addewid
Gwarchod ni rhag pob un gofid
Colli dy hun mewn byd yn llawn o hud
yn Nôl y Plu

Fory, fory, sgwn i ble yr ei di?
Mae golau’r wawr yn galw arnat ti
Heno, heno, llygaid bach yn cau
Mi ddaw y bore eto i ni’n dau

Cyn i’r bore ddeffro
mae breuddwyd i’w breuddwydio
cyfle i grwydro dros y tir
Dilyn seren wib yn gynnes dan dy gwrlid
cysga di ymhlith y plu

Mae’r sêr yn swil, yn chwarae cuddio
Awyr fawr, a fory’n addo
Anturiaethau difyr rif y gwlith
Mae’r sêr i gyd yn llawn addewid
Gwarchod ni rhag pob un gofid
Colli dy hun mewn byd yn llawn o hud
yn Nôl y Plu

Rho dy law, mi rof fy nghân i ti
Dos â fi yn ôl i Ddôl y Plu.

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]