brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
› Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Gwallt y forwyn

Welaist ti’r llanw ar doriad y wawr?
Welaist ti’r gwartheg yn gorwedd i lawr?
Welaist ti’r wylan i mewn yn y tir?
Welaist ti’r dilyw ar ddiwedd y dydd?

Glywaist ti’r gadair yn gwichian ei chŵyn?
Glywaist ti’r gnocell yn crio yn y llwyn?
Glywaist ti’r frân yn gweiddi ei rheg?
Glywaist ti’r terfysg yn symud yn nes?

Ond mi wn er pob gofid, daw eto’n glir
A daw’r heulwen i d’wynnu cyn bo hir
Ac mi wn er bod tonnau, a’r siwrnai’n faith
Y daw’r forwyn i dywys fy nhaith

Welaist ti’r dewin yn gwisgo ei gôt?
Welaist ti’r awyr yn llwyd gyda’r nos?
Welaist ti’r lleuad yn boddi yn y nen?
Welaist ti’r dail yn troi ar eu cefn?

Doedd neb yn disgwyl ’sa’r porth wedi cau
Doedd neb yn disgwyl i’r gaeaf nesáu
Doedd neb yn disgwyl ’sa hi’n bwrw fel hyn
Doedd neb yn disgwyl hen wragedd a ffyn

Ond mi wn er pob gofid, daw eto’n glir
A daw’r heulwen i d’wynnu cyn bo hir
Ac mi wn er bod tonnau, a’r siwrnai’n faith
Y daw’r forwyn i dywys fy nhaith.

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]