brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

› Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Home

It's been so long since I've been home
The sights to see and lands to roam
and seldom smoke to rise from the chimneys
and breathe the air of my beloved country.

This is where I want to be
This is home, and home's so sweet
This is where time waits for me
This is home, and this is me.

Every stroke of an artist paintbrush
is every step in no haste to rush
and as sunshine seeps to colour the landscape
suppliant for her favours to soothe my heartache.

This is where I want to be
This is home, and home's so sweet
This is where time waits for me
This is home, and this is me.

I see your smile from a hundred miles
I see your signs and peculiar style
and the warmest welcome you send surrounds me
and keeps me tied here for infinity.

This is where I want to be
This is home, and home's so sweet
This is where time waits for me
This is home, and this is me.

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]