brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

› Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Fyswn i... fysa ti?

Fyswn i, os fysa ti'n rhoi dy fys yn y tân
Fyswn i, os fysa ti'n neidio i'r pen dwfn

Fyswn i, os fysa ti'n hau ac yn medi'r grawn
Fyswn i, os fysa ti'n udo ar y lleuad llawn

Ges ti dy boeni gan amheuon, dy lethu gan demtasiwn?
Nes ti fentro brathu'r afal oedd yn wenwyn trwyddo'i gyd
Ddes ti yma i nghynhyrfu, ac eistedd yno'n gwenu
Ddes ti yma mond i darfu arna i

Ond does na unlle i droi
Unlle i ddianc, unlle i ffoi
Does na unlle i droi
Unlle i guddio, unlle i droi
Does na unlle i ffoi

Fyswn i, os fysa ti'n rhoi dy fys yn y tân
Fyswn i, os fysa ti'n neidio i'r pen dwfn

Nes ti achub ar dy gyfle, a'nal i dan gyfaredd
Ac mi glywson ni y bleiddiaid yn udo ar y lloer
Ddes ti yma i nghynhyrfu, ac eistedd yno'n gwenu
Nes i geisio cadw mhwyll, ond ro'n i dan dy swyn

Fyswn i ... fysa ti?

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]