brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
› Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Pentre sydyn

Naw mlynedd hir o wireddu ein gobeithion
Caled oedd byw ar lu o addewidion
Yng nghanol gwynt a llwch
Mae’n rhaid symud ymlaen... symud ymlaen

Naw mlynedd o anobaith ar dir diffaith
Pryd gawn ni ffrwyth i brofi ein hunaniaeth
Yn dilyn siom ar ôl siom
Mae’n rhaid symud ymlaen... symud ymlaen

Pentre sydyn, ’da ni’n codi pentre sydyn
Pentre sydyn ar lan yr afon
Pentre sydyn, ’da ni’n codi pentre sydyn
Yng nghysgod yr helyg melyn... symud ymlaen

Naw mlynedd hir a throdd y llwch yn berllan
Trwy lwybr ffos, fe ddyfriwyd dyffryn cyfan
Y drain yn troi yn wenith
Fe ddaeth yr awr... i symud ymlaen...

Pentre sydyn, ’da ni’n codi pentre sydyn
Pentre sydyn ar lan yr afon
Pentre sydyn, ’da ni’n codi pentre sydyn
Yng nghysgod yr helyg melyn... symud ymlaen.

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]