brigyn.com
 
Geiriau Brigyn:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
› Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Popeth yn ei le

Yn drwsgl, diderfyn, perffaith mewn ffordd ddi-lun
Dydi’r pin ddim yn ffitio y papur yma, mae’r siawns rhy brin
Does na’m lle i gyfaddawd, mae’r lle ma gyda'i drefn ei hun

Dydi’r ty ddim yn dwt, ond ddoith y gwynt ddim i'm mhoeni'n fore
Dwi’m yn coelio mewn trefn, does dim byd ar goll yn fama
Mae na le i sirioldeb, am fod y lle ma yn lân

Achos mae
Popeth yn ei le
Popeth yn ei le
Popeth yn ei le

Alla i ddim newid, dwi’n sicr o'm ffordd fach wirion
Dydi taclus ddim yn fy ngeirfa, ti'n dal i swnian
Dwi yma yn fy mlerwch, dwi'n fochyn ar fy nhomen fy hun

Ond mae
Popeth yn ei le
Popeth yn ei le
Popeth yn ei le

Yn drwsgl, diderfyn, perffaith mewn ffordd ddi-lun
Dydi’r pin ddim yn ffitio y papur yma, mae’r siawns rhy brin
Does na’m lle i gyfaddawd, dyma fy myd bach i... fy myd bach i.

 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]