brigyn.com
 
             
       
LLOER ~ Tachwedd 15, 2019
01. Nos Ddu (+ DnA)
02. Gwawr wedi Hirnos
03. Carol Wil Cae Coch (+ Gareth Bonello)
04. Teg Wawriodd
05. Ar Gyfer Heddiw’r Bore (+ Bryn Terfel)
06. Oer
07. Swatia’n Dawel
08. Y Gwir Bererin
09. Haleliwia
10. Llanc Ifanc o Lŷn (+ Meinir Gwilym)
11. Yr Arth a’r Lloer
12. Fy Nghân i Ti (+ Linda Griffiths)
+ [2 drac ychwanegol - CD yn unig]
  ‘LLOER’ yw 7fed albwm Brigyn mewn 15 mlynedd.

Mae’n gasgliad o ganeuon newydd, ynghyd â thraciau yn deillio o berfformiadau a sesiynau byw arbennig, sy’n crynhoi rhan ychwanegol o hanes Brigyn dros y ddegawd a hanner diwethaf.

Ymysg y traciau gaeafol, hiraethus, twymgalon, mae cyfoeth o gyfranwyr - yn cynnwys Bryn Terfel, Linda Griffiths (Plethyn), Meinir Gwilym a Gareth Bonello (The Gentle Good).
 
» cliciwch yma i lawrlwytho 'lloer' o iTunes
» cliciwch yma i lawrlwytho 'lloer' o bandcamp
» cliciwch yma i brynu CD 'lloer' o'r siop
 
                   
 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]