brigyn.com
 
Brigyn Lyrics:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
› Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Tu ôl i'r wên

Tu ôl i'r wên, ti'n dawel yno'n cuddio
A minnau'n gobeithio dy fod ti'n edrych arna i

Tu ôl i'r wên, mae'r teimlad ynai'n cydio
ond dydw i 'mond yn twyllo'n hun, wrth ddiflanu i fy nghysgod du

Tu ôl i'r wên, yn ddisglair yn y golau
a finnau'n trio 'ngorau i gael eiliad o'th sylw prin

Tu ôl i'r wên, dychmygu bod mewn cariad
Ac mi af innau i ystyried os wyt ti'n ffitio'r esgid hon?

A wnei di wisgo yr esgid hon?

Tu ôl i'r wên, mae'r teimlad o hyd yn cydio
Fel gweiddi lawr hen simne fawr, sy'n mygu yn y glaw

Tu ôl i'r wên, mi af innau'n ôl i guddio
A byw o hyd i obeithio y daw hi'n ôl i'm myd ... rhyw ddydd.

 
  [brigyn.com ~ website designed by: eurigroberts.com | rarebit © 2014]