brigyn.com
 
Brigyn Lyrics:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
› Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Lleisiau yn y gwynt

Weithiau dwi’n gofyn i fy hun, ydw i di neud y dewis cywir?
Weithia dwi’n ama fod y byd i gyd yn troi yn fy erbyn,
Weithia dwi’n teimlo 'mod i’n haeddu gwell, ond lle mae y llwybr clir?
Yn ara bach fe ddaw na obaith im cwyn pan ddes ti nôl im harwain.

Dwi’n clwad lleisiau yn y gwynt yn sibrwd dy enw
Dwi’n clwad lleisiau yn y gwynt yn cyfeirio’r ffordd i fynd
Dwi’n clwad lleisiau yn y gwynt yn sibrwd dy enw
Dwi’n clwad lleisiau yn y gwynt, yn y gwynt.

Pan mae breuddwydion yn dod yn wir, wti’n synhwyro fod rhywyn yn gwrando
Ar bob gweddi ti’n ddeud, ar bob cam wyt ti’n neud
Bob penderfyniad ti’n neud bob eiliad.

Dwi’n clwad lleisiau yn y gwynt yn sibrwd dy enw
Dwi’n clwad lleisiau yn y gwynt yn cyfeirio’r ffordd i fynd
Dwi’n clwad lleisiau yn y gwynt yn sibrwd dy enw
Dwi’n clwad lleisiau yn y gwynt, yn y gwynt.

 

 
  [brigyn.com ~ website designed by: eurigroberts.com | rarebit © 2014]