brigyn.com
 
Brigyn Lyrics:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
› Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Serth

Mae'r allt yn serth, yr allt sy'n fy arwain i yn ôl
Yr uchaf yr a' i, y pella 'na i syrthio yn ôl
Y pella 'na i syrthio, y tryma 'na i daro'r llawr
Y tryma fydd orau, i greu y llanast mawr

Bydd yno... (a wyt ti yna i mi?)
Pan fydd y cyfan ar chwâl
Yn ulw yn y tân

'Mond cyffur fel cysur fysa'n gweithio nawr.

Mae'r dwr yn ddwfn, y dwr rwyf yn boddi ynddo
Dwi'n boddi, ond 'mond dan ddylanwad y moddion

Bydd yno... (a wyt ti yna i mi?)
Pan fydd y cyfan ar chwâl
Yn ulw yn y tân

'Mond cyffur fel cysur fysa'n gweithio nawr.

Mae'r aer yn boeth
Dwi'n llewygu'n y gwres
Dwi'n syrthio i lawr
Creu y llanast mawr.

 

 
  [brigyn.com ~ website designed by: eurigroberts.com | rarebit © 2014]