brigyn.com
 
Brigyn Lyrics:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
› Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Ana

Ana, o’r ddinas arian
Dilyn llwybrau dy daid
cloddio am aur
a gwarchod y gwreiddiau hyn

Ana, o’r ddinas arian
er gwawd a gofid i rai
bwriaist ffrwyth dy lafur
dros fwrdd ein bro

Taena dy liain dros y byrddau
Taena dy angerdd drwy’n calonnau
Teimlwn y croeso sydd yma
sŵn hen emynau a gynn’odd y fflam

Ana, o’r ddinas arian
Dilyn llwybrau dy daid
cloddio am aur
a gwarchod y gwreiddiau hyn

Taena dy liain dros y byrddau
Taena dy angerdd drwy’n calonnau
Teimlwn y croeso sydd yma
sŵn hen emynau a gynn’odd y fflam

Ana, yn ôl o dref Steffan
Yn ôl i Blas y Coed
Yn ôl i gydio’n y geiriau
a chario traddodiad oes.[Lyrics: Esyllt Nest Roberts de Lewis / Ynyr Gruffudd Roberts]

 
  [brigyn.com ~ website designed by: eurigroberts.com | rarebit © 2014]