brigyn.com
 
Brigyn Lyrics:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
› Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Fflam

Pan fydd y nos ar ddechrau, a’r dydd yn dod i ben
Daw sŵn gitâr i gadw ’myd yn braf
Mi ganwn hen alawon, ryw hiraeth yn fy nghalon
Ar noson hwyr â choelcerth yn yr haf

Mae’r tân yn clecian ac mae’r mŵg yn llenwi’r aer
Yng nghwmni’r lleuad llawn a’r sêr
Mi nawn ni ddengid i ryw freuddwyd hudol fwyn
Yn gaeth i’r felodi a’i swyn

Tra bydd y fflam yn dal i gynnau ar y tân
Mi fydda i’n dal i ganu ’nghân
Tra bydd y fflam yn dal i’n cnesu gyda’i wres
Mi deimla i chdi’n dod yn nes... tyrd yn nes

Gorweddwn yn y glaswellt, rhoi blodau yn ein gwallt
A chlymu’n hun mewn rhamant drwy y mŵg
A churiad calon fydd yn gyrru’r gân o hyd
A chanu wnawn drwy’r dyddiau da a drwg

Mae’r tân yn clecian ac mae’r mŵg yn llenwi’r aer
Yng nghwmni’r lleuad llawn a’r sêr
Mi nawn ni ddengid i ryw freuddwyd hudol fwyn
Yn gaeth i’r felodi a’i swyn

Tra bydd y fflam yn dal i gynnau ar y tân
Mi fydda i’n dal i ganu ’nghân
Tra bydd y fflam yn dal i’n cnesu gyda’i wres
Mi deimla i chdi’n dod yn nes... tyrd yn nes

Ac os bydd y fflam yn diffodd pan ddaw’r wawr
Ni fydd llwch na lludw yn ein dal ni i lawr... i lawr.

 

 

 

 

 
  [brigyn.com ~ website designed by: eurigroberts.com | rarebit © 2014]