brigyn.com
 
Brigyn Lyrics:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
› Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Dilyn yr haul

Mae'r ateb yn amlwg yn awr
Dim ond un amcan oedd ar dy feddwl
Dy ddymuniad a'th fwriad oedd mor glir
Y gorfoledd oedd dy amcan hy

Dwi'n boddi'n dy hapusrwydd
Yn gwingo'n genfigenus
Poerais fy unig awydd
Y ddei di 'nol rhyw ddydd

Tra ti'n dilyn yr haul, am gadael i, i wynebu'r cyfan
Ti'n dilyn yr haul, am gadael i, i wynebu'r cyfan

Fe'm defnyddiaist fel allwedd i fywyd newydd
Heb un rybudd dy fod wedi digaloni ar hyn oedd gennyf
Triais gynna tân ar hen aelwyd oer
Trio sgubo'r darnau ar ôl torri'n nghalon

Dwi'n boddi'n dy hapusrwydd
Yn gwingo'n genfigenus
Poerais fy unig awydd
Y ddei di 'nol rhyw ddydd

Tra ti'n dilyn yr haul, am gadael i, i wynebu'r cyfan
Tra ti'n dilyn yr haul, am gadael i, i wynebu'r cyfan

Tynnu dau pen linyn ynghyd
Pwy sy'n cynnig peth fel bywyd rhydd?

Tra ti'n dilyn yr haul, am gadael i, i wynebu'r cyfan
Ti'n dilyn yr haul, am gadael i mewn byd mor greulon.

 

 
  [brigyn.com ~ website designed by: eurigroberts.com | rarebit © 2014]