brigyn.com
 
Brigyn Lyrics:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
› Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Angharad

Cydia yn bob atgof, dysg y gwersi anodd
O mor drist oedd dy weld ti’n gadael â gymaint ar dy ôl.
A dwi’n methu coelio, sut aiff dyddiau heibio
O mor drist oedd dy weld ti’n gadael â gymaint ar dy ôl.

Heno mae Angharad yn fy atgoffa i,
nosweithiau hir yr haf na ddaeth i ben.
Heno mae Angharad yn fy atgoffa i,
sut gwnaeth hi droi fy nagrau nôl i wên.

Heno wrth i’r haul fachlud arna i, nai’m digaloni oherwydd
Heno mae Angharad gyda fi.

 

 
  [brigyn.com ~ website designed by: eurigroberts.com | rarebit © 2014]