brigyn.com
 
Brigyn Lyrics:

Os na wnei di adael nawr
› Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Bohemia bach

Croeso i Bohemia bach, rhyddid barn yw’r hud
Sy’n glynu pobl o bob math i yfed coffi drud
Croeso i Bohemia bach, lle mae pawb yn gytûn
Sgyrsiau celfydd am gelwydd y byd, a ddylwn i fynegi fy hun?
“It’s always so friendly, always so fine, to tell you all what’s on my mind.”
“It’s alright”

Croeso i Bohemia bach, lleisiau’n llenwi’r lle
Datrus dryswch rhwng y doeth ar dwl, rhywle rhwng uffern a’r nef
“It’s always so friendly, always so fine, to tell the world what’s on your mind.”
“It’s alright”

 

 
  [brigyn.com ~ website designed by: eurigroberts.com | rarebit © 2014]