brigyn.com
 
Brigyn Lyrics:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
› Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Allwedd

Mae na allwedd i agor y drws
Mae na allwedd i agor bocsus
Mae na allweddi mawr ac allweddi bach
Mae na allwedd sy'n cadw dy arian yn saff

Mae na allwedd i danio'r car
Mae na allwedd i danio'r cariad
Mae na allwedd o hyd ar goll
Ar yr eiliad pan ti'n hwyr ac ar fin colli'r plot

Ond ble mae'r allwedd, ble mae'r allwedd
i gloi fy hun yn dy freichia di?

Mae na allwedd i gloi fy nrws
Mae na allwedd i gloi y bocsus
Mae na allwedd i 'nghloi i yn y carchar
Ac allwedd i'm rhyddhau pan ddaw fy amser

A dwi'n chwilio am yr allwedd o hyd
Allwedd i gadw trysor drud
Mae na allweddi i'w cael - pob siap a phob llun
A dal i chwilio am yr allwedd 'dwi i gloi fy hun

Ble mae'r allwedd, ble mae'r allwedd
i gloi fy hun yn dy freichia di?

 

 
  [brigyn.com ~ website designed by: eurigroberts.com | rarebit © 2014]