brigyn.com
 
Brigyn Lyrics:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
› Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Ffilm

Mae ’na rai isio byw yng nghysgod James Dean
A rhai isio cwmni’r haul mawr blin
Mae rhai’n dilyn sgrech y ‘Shining’ o hyd
A rhai’n gwisgo het a phonsho’n y stryd

Mae ’na rai ar y lôn sy’n flwyddyn o hir
A’r lleill ar y lôn sy’n wirion o wir
Mae rhai’n caru migldi-magldi’r trên
A rhai am gael llygaid sy’n llawer rhy glên

Mae ’na rai ar y lôn sy’n garthion i gyd
Ac eraill ar lôn helbulon ein byd
Mae ’na rai ar y lôn sy’n flwyddyn o hir
Yn wirion o wir

Ond fel ’ma dwi’n licio byw fy mywyd
Fel ’ma dwi’n licio byw fy mywyd
Fel ’ma dwi’n licio byw... pob lliw, pob llun
Fel ’ma dwi’n licio byw fy mywyd
Fel ’ma dwi’n licio byw fy mywyd
Fel ’ma dwi’n licio byw... fy ffilm fy hun

Mae rhai’n gwisgo jîns sy’n llawer rhy dynn
Mae rhai â’u meddyliau ar gyllyll a ffyn
Mae rhai isio’r sêr i’r chwith ac i’r dde
A rhai isio marw yn Santa Fe

Mae ’na rai ar y lôn sy’n garthion i gyd
Ac eraill ar lôn helbulon ein byd
Mae ’na rai ar y lôn sy’n flwyddyn o hir
Yn wirion o wir

Ond fel ’ma dwi’n licio byw fy mywyd
Fel ’ma dwi’n licio byw fy mywyd
Fel ’ma dwi’n licio byw... pob lliw, pob llun
Fel ’ma dwi’n licio byw fy mywyd
Fel ’ma dwi’n licio byw fy mywyd
Fel ’ma dwi’n licio byw... fy ffilm fy hun.[Lyrics: Meirion MacIntyre Huws]

 
  [brigyn.com ~ website designed by: eurigroberts.com | rarebit © 2014]