brigyn.com
 
Brigyn Lyrics:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
› Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Subbuteo

Ar flaen ei fys y mae, yr awydd mwya am y cyffyrddiad perffaith
Ar flaen ei fys y mae, yr unig ymgais yr un uchelgais

Ar flaen dy fys y mae, gofal, llwyddiant, y wefr, a'i haeddiant
Ar flaen dy fys y mae, breuddwyd arall ar fin troi'n fethiant

A nes di fethu'r haul a methu'r haf
Nes di fethu hyn a methu'r llall
A ti'n methu'r pwynt ac yn methu dallt
Sut nes di fethu dy gyfla, dwi'n methu dy ddallt

Ar flaen dy fys yr oedd, y cyfle gorau i newid dy fyd yn llwyr
Ar flaen dy fys yr oedd, dy feddwl mwya ar chwara gem ddibwys

A nes di fethu'r haul a methu'r haf
Nes di fethu hyn a methu'r llall
A ti'n methu'r pwynt ac yn methu dallt
Sut nes di fethu dy gyfla, dwi'n methu dy ddallt

A ti'n methu'r cwmni
Ti'n methu cysgu
Ti'n methu dal arni
A methu cyfarthrebu
A dwi'n methu dy ddallt di, methu dy ddallt di ...
Methu, methu, methu ...

A nes di fethu'r haul a methu'r haf
Nes di fethu hyn a methu'r llall
A ti'n methu'r pwynt ac yn methu dallt
Sut nes di fethu dy gyfla, dwi'n methu dallt

A ti'n methu'r cwmni
Ti'n methu cysgu
Ti'n methu dal arni
A methu cyfarthrebu
A dwi'n methu dy ddallt di, methu dy ddallt,
Sut nes di fethu dy gyfla, dwi'n methu dy ddallt!

 

 
  [brigyn.com ~ website designed by: eurigroberts.com | rarebit © 2014]