brigyn.com
 
Brigyn Lyrics:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
› Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Bysedd drwy dy wallt

Gwanwyn ddaeth -
Ac er gwaetha'r ffaith
Nad oes unrhyw le i orffwys heno -
Rwy'n dal i obeithio...

Haf sy'n dod -
Aros yn y cof.
Ac er gwaetha'r ffaith fy mod i yma'n ildio -
Rwy'n dal i obeithio...

Byddaf yno yn dy gwmni yn rhedeg fy mysedd drwy dy wallt
Yno yn dy gwmni yn rhedeg bysedd drwy dy wallt

Hydref gwlyb -
A gwyddwn o'r dydd
Na ddaw terfyn i'r dilyw nes i'r tymor droi,
Nes i'r allwedd gloi.

Gaeaf gwaeth -
Yn llenwi'r chwaeth
am dy gwmni heno a phob dydd a nos sy'n dilyn
bob tymor, bob blwyddyn

Byddaf yno yn dy gwmni yn rhedeg fy mysedd drwy dy wallt
Yno yn dy gwmni yn rhedeg bysedd drwy dy wallt.

 

 
  [brigyn.com ~ website designed by: eurigroberts.com | rarebit © 2014]