brigyn.com
 
Brigyn Lyrics:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
› Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Gyrru drwy y glaw

Gyrru drwy y glaw, dim ond awr tan ben fy siwrna
Gyrru drwy y glaw, disgwl petha mawr pan gyrhaedda i
Gyrru drwy y glaw, prin dwi’n gweld y lôn sy’n ymestyn
Mae’r weipars yn cadw bît, wrth i’r dafnau lenwi’r windscreen
Gyrru drwy y glaw, signal gwan y radio yn gwmni
Dwi’n saethu o sir i sir, yn trio cyrraedd cyn iddi nosi

A dwi’n teimlo 'mod i’n colli allan – dwi’n cario ymlaen, cario ymlaen
Gymaint o ofn 'mod i’n colli allan – dwi’n cario ymlaen, cario ymlaen

Gyrru drwy y glaw, awr yn dilyn awr o boredom
Mae fy meddwl i ar chwal, fyswn i’n licio cyrraedd cyn cychwyn

A dwi’n teimlo 'mod i’n colli allan – dwi’n cario ymlaen, cario ymlaen
Gymaint o ofn 'mod i’n colli allan – dwi’n cario ymlaen, cario ymlaen

 

 
  [brigyn.com ~ website designed by: eurigroberts.com | rarebit © 2014]