brigyn.com
 
Brigyn Lyrics:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
› Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Malacara

Malacara, Malacara,
el Malacara, que me salvó la vida
Malacara, Malacara,
ti achubodd fy mywyd i

Pedwerydd o Fawrth
Pedwar ar antur
Dilyn yr afon
i chwilio am aur

Un wyth wyth pedwar
O Hafn y Glo
Y sgrechian aflafar
A phedwar ar ffo

Picell yr Indiaid y
n trywanu fy nghoes
tri wedi eu dal
a wna i ddianc i’r nos?

Malacara, Malacara,
el Malacara, que me salvó la vida
Malacara, Malacara,
ti achubodd fy mywyd i

Cylch y gelyn
wedi ei hollti yn ddau
Carlamu fel mellten
i’r ffos sydd o ’mlaen

Gyda minnau’n ei annog
fe neidiodd yr hafn
Er syrthio am eiliad
fe lamodd ymlaen

Malacara, Malacara,
el Malacara, que me salvó la vida
Malacara, Malacara,
ti achubodd fy mywyd i

Un llanc ifanc
a’m meddwl ar ddianc
Wnes i ddim edrych yn ôl
Fe garlamodd drwy’r nos

Malacara, Malacara,
el Malacara, que me salvó la vida
Malacara, Malacara,
ti achubodd fy mywyd i.

 
  [brigyn.com ~ website designed by: eurigroberts.com | rarebit © 2014]