brigyn.com
 
Brigyn Lyrics:

Os na wnei di adael nawr
Bohemia bach
Llipryn
Diwedd y dydd, diwedd y byd
Gyrru drwy y glaw
Angharad
Disgyn wrth dy draed
Lleisiau yn y gwynt

Addewid gwag
Diwrnod marchnad
Popeth yn ei le
Y Sgwâr
Serth
Darn o'r un brethyn
Byd brau
Hwyl fawr, ffarwel
Bysedd drwy dy wallt

Buta efo'r Maffia
Jericho
Tŷ Bach Twt

Fyswn i... fysa ti?
Subbuteo
Allwedd
Kings, Queens, Jacks
Isel
Wedi'r cyfan
Tu ôl i'r wên
Pioden
Seren
Paid â mynd i'r nos heb ofyn pam

› Haleliwia
Dilyn yr haul

Yr Arth a'r Lloer
Nadolig Ni

One Way Streets
Airmiles & Railroads
Stepping Stones

Home
I Need All The Friends I Can Get

Ara deg
Fflam
Deffro
Gwyn dy fyd
Tlws
Pentre sydyn
Ffilm
Weithiau
Gwallt y forwyn

Dôl y Plu
Rhywle mae 'na afon
Ana
Llwybrau
Malacara
Fan hyn (Aquí)
Ffenest

 
Haleliwia

Mewn dwrn o ddur mae'r seren wen
Mae cysgod gwn tros Bethlehem
Dim angel gwyn yn canu Haleliwia.
Codi muriau, cau y pyrth
Troi eu cefn ar werth y wyrth
Mor ddu yw'r nos ar strydoedd Palesteina.

Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia.

Mae weiran bigog gylch y crud
A chraith lle bu creawdwr byd
Mae gobaith yno'n wylo ar ei glinia'
A ninnau'n euog bob yr un
Yn dal ei gôt i wylio'r dyn
Yn chwalu pob un hoel o Haleliwia.

Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia.

Mae'r nos yn ddu mae'r nos yn hir

Ond mae na rai sy'n gweld y gwir
Yn gwybod fod y neges mwy na geiria'
Mai o'r tywyllwch ddaw y wawr
A miwsig ddaeth â'r muriau lawr
Daw awr i ninnau ganu Haleliwia.

Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia.[Welsh lyrics: © Tony Llewelyn]


English Translation:

The White Star in a fist of steel,
There's a shadow of a gun over Bethlehem,
No white angel singing "Hallelujah".
Raising the walls, closing the doors,
Turning their backs on the value of the miracle,
The night's so dark on the streets of Palestine.

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

There's a barb-wire circling the cradle,
And a scar where once was the World's creator,
Hope is weeping - on it's knees.
Guilty - each and every one of us,
Holding Mankind's coat -
While he destroys every trace of "Hallelujah".

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

The night is dark, The night is long,
Yet there are some that see the truth,
They know the message is more than words;
That from the darkness comes the dawn,
and the music brought the walls down.
There came the hour for us to sing, "Hallelujah."

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.

 
  [brigyn.com ~ website designed by: eurigroberts.com | rarebit © 2014]