brigyn.com
 
             
       
Rock 'n' Reel (Un-herd... Vol.8) ~ Mawrth 2008
05. Os na wnei di adael nawr   I gyd fynd รข Gwyl Cwlwm Celtaidd 2008, dewiswyd Brigyn ymhlith 12 o artistiaid a berfformiodd yn yr Wyl ar gyfer CD aml-gyfrannog a ddaeth am ddim gyda rhifyn Vol.2 No.8 (Mawrth/Ebrill '08) o'r cylchgrawn Rock 'n' Reel.  
 
                   
 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]