brigyn.com
 
             
       
Dan y Cownter ~ Mai 2005
01. Sonar   Dewiswyd un o draciau Brigyn gan gyflwynydd BBC Radio 1 ac C2, Huw Stephens, ar gyfer y CD aml-gyfrannog yma, sef 'Dan y Cownter'.

'Sonar' sy'n agor y CD 10-trac, sy'n "gasgliad o gerddoriaeth cyfoes Gymraeg". Nod y CD, a lansiwyd yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd, 2005, oedd hyrwyddo ac "adlewyrchu bwrlwm y sîn gyfoes Gymraeg".
 
 
                   
 
  [brigyn.com ~ cynlluniwyd gan: eurigroberts.com | rarebit © 2014]